पुरून उरले ते नेमाडेच !

आपल्या समाजात बोटावर मोजण्याइतकी माणसे ही खर्‍या अर्थाने ‘दखलपात्र’ ...